Zakończył się „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim” w 2022 roku

10 lutego 2023

Otyły chłopiec z nadwagą na różowym tle

315 dzieci w wieku 8 lat zostało objętych "Powiatowym programem przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim" w 2022 roku, realizowanym przez Powiat Policki.

Projekt trwał od 25 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i objął 8-letnich uczniów ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo i Gmina Nowe Warpno.

Głównym celem programu były poprawa stanu zdrowia dzieci z Powiatu Polickiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u dzieci z nadwagą i otyłością oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia.

Podczas trwania projektu:

  • przeprowadzono kompleksowe badania przesiewowe w populacji 8-latków z terenu Powiatu Polickiego (objęto programem łącznie 315 dzieci, z czego 224 dzieci zostało przebadanych z uwagi na uzyskane zgody rodziców), przeprowadzono interwencję edukacyjną;
  • przeprowadzono interwencję edukacyjno-zdrowotną u 22 dzieci ze stwierdzoną nadwagą i otyłością (u 31 dzieci stwierdzono nadwagę lub otyłość, jednak tylko 22 zgłosiło się z rodzicami do interwencji specjalistycznej – do 31 grudnia 2022 r. odbyły się pierwsze wizyty dzieci z lekarzem pediatrą i z dietetykiem); poszerzono stan wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia u dzieci i ich rodziców;
  • nastąpił wzrost świadomości zdrowotnej wśród rodziców i dzieci objętych programem.

Efektami powyższych działań u 22 dzieci ze stwierdzoną nadwagą i otyłością są lub będą:

  • obniżenie BMI o 1kg/m2, czyli o >0,25 BMI-SDS, lub stabilna masa ciała przez ponad rok u rosnącego dziecka) - dotyczy dzieci poddanych interwencji;
  • utrzymanie pozytywnego efektu zdrowotnego po roku od zakończenia interwencji;
  • zahamowanie trendu wzrostowego występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci 8-letnich z terenu Powiatu Polickiego, będą widoczne dopiero po roku od rozpoczęcia interwencji specjalistycznych czyli około listopada 2023 r.

Wykonawcą programu był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wyłoniony w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Na realizację programu wydatkowano 66 661,25 zł. Program finansowany był ze środków finansowych pochodzących z budżetu Powiatu Polickiego, Gminy Dobra, Gminy Kołbaskowo, Gminy Nowe Warpno i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Freepik


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email