Podsumowanie projektu pn. „Młodzi wolontariusze z seniorami i dla seniorów”

10 lutego 2023

Seniorzy uczestniczący w projekcie na wspólnym zdjęciu

8 lutego w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach odbyło się podsumowanie projektu pn. "Młodzi wolontariusze z seniorami i dla seniorów".

Uczestników projektu przywitali Starosta Policki Andrzej Bednarek i Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska.

Przedsięwzięcie było zrealizowane w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”, które było liderem projektu, Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” oraz Powiat Policki w okresie 16.11.2022 r. – 31.12.2022 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł z programu "Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – Wsparcie Integracji Międzypokoleniowej".

Głównym celem inicjatywy było budowanie integracji międzypokoleniowej pomiędzy seniorami – podopiecznymi Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”, a młodymi wolontariuszami działającymi w trzech placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.

W projekcie wzięli udział wolontariusze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Proces budowania integracji pokoleniowej odbywał się w toku działań głównych w projekcie, a mianowicie w trakcie integracyjnych warsztatów rękodzieła, weekendowych spotkań integracyjnych w Podgrodzkim Domu Seniora, 4-dniowego integracyjnego wyjazdu do Karpacza, integracyjnych spotkań z kulturą, mikołajkowych spotkań z seniorami oraz wigilijnych spotkań, które odbyły się w każdej z placówek senioralnych zaangażowanych w projekt: w Dziennym Domu Senior Plus, Domu Pomocy Społecznej "Złotej Wiek", Podgrodzkim Domu Seniora, Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi.

W projekcie wzięło udział prawie 300 osób w tym 112 wolontariuszy i ich 17 opiekunów, 147 seniorów i ich 16 opiekunów seniorów oraz 7 pracowników obsługi projektu.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział najbardziej aktywni seniorzy i najbardziej aktywni wolontariusze wraz z opiekunami, którzy podzielili się wspomnieniami z realizacji projektu oraz otrzymali podziękowania, gratulacje i pamiątkowe upominki z rąk Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, jak również osób reprezentujących lidera projektu – Eweliny Maciągowskiej oraz partnera projektu – Heleny Podlewskiej.

Łączenie pokoleń realizowane poprzez m.in. edukację międzypokoleniową, budowanie więzi społecznych, wzmacnianie motywacji osób starszych do podejmowania nowych aktywności w relacji z młodym pokoleniem, otwieranie młodych ludzi na wartości starszego pokolenia to ważne aspekty społeczne, które stanowiły istotę projektu.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Bąk/Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email