XXVIII sesja Rady Powiatu w Policach

3 kwietnia 2017

31 marca odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Policach. 

Powiatowi radni podjęli między innymi uchwałę zmieniającą budżet Powiatu Polickiego oraz uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego i ustalili sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Polickiego.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON w 2017 roku. Powiatowi radni przekazali do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej skargę na p.o. dyrektora SOSW nr 1 w Policach oraz skargę na Starostę Polickiego. 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych, a także wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdania z realizacji w 2016 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020.

W przerwie obrad Stowarzyszenie "Hospicjum Królowej Apostołów" z siedzibą w Policach przeprowadziło przez wolontariuszy Hospicjum "żonkilową kwestę" w ramach corocznej ogólnopolskiej kampanii "Pola nadziei". 

Pod koniec XVIII sesji Rady Powiatu w Policach, radni i goście otrzymali wielkanocne upominki i życzenia od Przewodniczącego Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Policach.

Porządek obrad

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email