X Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

3 kwietnia 2017

29 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się X posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Z uwagi na to, że minął pierwszy rok trwania kadencji ww. Rady oraz w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), które stanowią m.in., iż przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych wybierani są na okres jednego roku, zostały przeprowadzone wybory na ww. funkcje.

W wyniku głosowania Przewodniczącą Rady została Anna Sendziuk, wiceprzewodniczącą Rady Maria Kobuszyńska, natomiast sekretarzem Rady Katarzyna Sobocińska.

Głównym tematem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2017 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Po wyczerpujących informacjach przekazanych członkom Rady przez Jana Sławczyńskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Aleksandrę Kuczyńską przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ww. projekt uchwały zostały zaopiniowany pozytywnie.

Podczas posiedzenia Rada zapoznała się również ze „Sprawozdaniem z realizacji w 2016 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2022” i oceniła je pozytywnie, dostrzegając wiele podejmowanych inicjatyw i realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email