Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma już 20 lat

2 kwietnia 2017

Ten najważniejszy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej został uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum w dniu 25 maja 1997 roku.

Podpisany przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, wszedł w życie 17 października 1997 r.

Według Konstytucji Polska jest: dobrem wspólnym wszystkich obywateli; demokratycznym państwem prawnym, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej.

Jej wysoce wzniosłą preambułę kończą słowa: "Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej".

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji

Foto: Internet

Drukuj Drukuj Email Email