XXVI Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

22 września 2022

Forum Samorządowe na sali sesyjnej

22 września br. w Starostwie Powiatowym w Policach, po raz 26. przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowego spotkali się w ramach Forum Samorządowego Powiatu Polickiego.

Pośród tematów omawianych przez przedstawicieli poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego znalazły się,  m.in.: kwestie związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, bieżące zadania w zakresie dróg powiatowych. Omówiono również  zmiany w  zasadach dotyczących zatrudniania na staże i roboty publiczne, poruszono m. in. temat dot. odławiania dzików, a także powrócono do inicjatywy Powiatowych Obchodów  Dnia Strażaka w poszczególnych gminach. Ustalono, że  zostaną one wznowione po pandemii i odbędą się w 2023 r. w Gminie Dobra, a w kolejnych latach w kolejnych gminach.

Mając na uwadze rozpoczęcie  przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”, spotkanie było  również okazją do  podpisania umów w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ww. programu.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz, Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email