Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego-podsumowanie działań na obszarze powiatu polickiego, w związku ze zjawiskiem śnięcia ryb na rzece Odra

22 września 2022

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach

22 września br. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego, którego przedmiotem było podsumowanie działań na obszarze powiatu polickiego, w związku ze zjawiskiem śnięcia ryb na rzece Odra.

Akcja przeciwdziałania zagrożeniu na terenie powiatu trwała 12 dni. Zaangażowane w nią były liczne służby, inspekcje, organizacje społeczne, jak i sami mieszkańcy. 17 sierpnia br. postawiono 180 metrową zaporę w miejscowości Moczyły, 20 sierpnia rozpoczęto proces napowietrzania rzeki w miejscowości Siadło Dolne, kolejnego dnia w Moczyłach. Odłów  martwych ryb zakończono 25 sierpnia. Proces napowietrzania i monitorowania wody zakończono z dniem 29 sierpnia.

W działania zaangażowanych było 67 zastępów państwowej straży pożarnej, 16 zastępów ochotniczej straży pożarnej, 210 strażaków, w tym 87 druhów ochotniczych straży pożarnych. Do dyspozycji w działaniach oddelegowani byli również  podchorążowie ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - mówił   z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach Piotr Tuzimek .

Współdziałanie wielu instytucji, stały przepływ informacji, całodobowy nadzór i monitoring akwenów wodnych, w znacznym stopniu przyczyniły się do sprawnie przeprowadzonej akcji na obszarze powiatu polickiego w celu  zmniejszenia skutków  zaistniałego zagrożenia.

Z pewnością mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego jak współdziałały w tym czasie  służby i inspekcje. Sytuacja była trudna, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania. Na słowa uznania zasługują  również zaangażowane  organizacje społeczne takie jak  m.in.: Społeczna Straż Rybacka, Koła Wędkarskie czy Wodne Pogotowie Ratunkowe, które często własnym sumptem brały udział w monitorowaniu akwenów wodnych, przekazywaniu informacji i odławianiu martwych ryb. Szczególne podziękowania kieruję także do Mieszkańców Powiatu Polickiego, którzy w myśl zasady "Razem możemy więcej" współdziałali ze wszystkimi służbami i inspekcjami. Dziękuję tym wszystkim, na których można było liczyć w tym trudnym momencie - mówił  Starosta Policki Andrzej Bednarek.

 

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email