XVI Powiatowa Olimpiada wiedzy o AIDS

8 grudnia 2016

Światowy Dzień AIDS  obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku.  Dnia 30 listopada z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, wspólnie z Gimnazjum Nr 3 w Policach, zorganizowała XVI Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.

Adresatami konkursu byli uczniowie II klas gimnazjum z powiatu polickiego. Do konkursu na etapie powiatowym zgłosiło się 16 uczniów z następujących placówek oświatowych:
- Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach,

- Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 w Policach,

- Gimnazjum Nr 3 w Policach,

- Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 2 w Policach,

- Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół im. Ignacego  Łukasiewicza w Policach,

- Gimnazjum Nr 7 w SOSW Nr 1 w Policach,

- Gimnazjum w Zespole Szkół w Dołujach,

- Publiczne Gimnazjum w Przecławiu.

Celem konkursu było:

- zwrócenie uwagi młodzieży na problem HIV/AIDS,

- poszerzenie świadomości młodzieży na temat HIV/AIDS i tym samym stosowanie skutecznej profilaktyki zakażeń,

- zmotywowanie młodzieży do samokształcenia w kierunku HIV/AIDS,

- zwiększenie poczucia odpowiedzialności wśród młodzieży za własne czyny.

W trakcie konkursu odbyła się pogadanka na temat uzależnień, którą przeprowadził specjalista terapii uzależnień z Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach.     

Partnerami powyższego przedsięwzięcia były Urząd Miejski w Policach, Starostwo Powiatowe w Policach, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo, Gmina Nowe Warpno, oraz Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach.

Wykaz Laureatów - plik do pobrania

Tekst/Foto: Powiatowa Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach                         

Drukuj Drukuj Email Email