WYKAZ nieruchomości Powiatu Polickiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – działka nr 23/1 z obrębu gruntów i nieruchomości nr 16 Police, gmina Police

27 września 2023

Zarząd Powiatu w Policach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Polickiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 23/1 z obrębu gruntów i nieruchomości nr 16 Police, gmina Police

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), powinny w terminie 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości, złożyć wniosek o jej nabycie, przy czym okres 6 tygodni upływa w dniu 2 października 2023 r.

W razie jakichkolwiek zapytań, osobą do kontaktu jest p. Monika Stugient, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach, tel. 91 42 47 994, e-mail: stugient@policki.pl

 

Drukuj Drukuj Email Email