Pomoc finansowa dla ukraińskich migrantów zamieszkujących w województwie zachodniopomorskim

26 września 2023

żółto niebiescy ludzie na tle flagi

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Fundacja PCPM) wraz z międzynarodową organizacją humanitarną Norweską Radą Uchodźców (NRC) i przy wsparciu GFFO – Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, uruchamia program wielocelowej pomocy pieniężnej dla bezbronne rodziny ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Polski po 15 lutego 2023 r.

JAKI TO RODZAJ POMOCY?

Pomoc pieniężna udzielana jest na okres 3 miesięcy w wysokości 820 zł na osobę (do 5 członków rodziny).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

 • Osoby, które przyjechały po raz pierwszy do Polski nie wcześniej niż 15 lutego 2023 roku i po tej dacie otrzymały numer PESEL ze statusem UKR.
 • Nigdy nie otrzymaliśmy pomocy finansowej na podstawowe potrzeby rodziny od żadnej organizacji humanitarnej w Polsce.
 • Rodziny lub osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, które mają trudności z zapewnieniem podstawowych potrzeb i dostępem do rynku pracy:
  • seniorzy (60+),
  • osoby niepełnosprawne,
  • samotni rodzice/opiekunowie rodziny z co najmniej dwoma osobami na utrzymaniu (tj. dziećmi do lat 18 lub seniorami 60+),
  • samotne matki w ciąży lub karmiące z jednym lub dwójką dzieci,
  • Osoby wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej lub stałego leczenia i posiadające aktualne dokumenty potwierdzające (wymagane).

POMOC HUMANITARNA UDZIELANA JEST BEZPŁATNIE

JAK MOGĘ ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC?

Jeżeli spełniasz wszystkie trzy powyższe kryteria, możesz skontaktować się z pracownikiem PCPM w celu złożenia wniosku o pomoc pieniężną pod adresem:

Centrum Pomocy Szczecin-Ukraina, ul. Skłodowskiej-Curie 4

 • Środa, 27 września 2023 od 12:30 do 15:00
 • Piątek 29 września 2023 od 12:30 do 15:00

Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez centralę, a nasi przedstawiciele skontaktują się z Tobą.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pomocy finansowej.

Wersja w języku Ukraińskim

Źródło: Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

Drukuj Drukuj Email Email