Wydział Ochrony Środowiska

Bogusława Szulc - naczelnik wydziału
tel: 914328141, e-mail: szulc@policki.pl

Justyna Zygmunt - z-ca naczelnika
tel: 914328141, e-mail: zygmunt@policki.pl

Beata Wasikowska - główny specjalista
tel: 914328142, e-mail: wasikowska@policki.pl

Urszula Ciok-Piotrowska - główny specjalista
tel: 914328140, e-mail: ciok-piotrowska@policki.pl

Wioleta Zielonka - Starszy specjalista
tel: 914328142, e-mail: zielonka@policki.pl

Jolanta Tomczak - Starszy specjalista
tel: 91 432 81 42, e-mail: tomczak@policki.pl

Ewa Jankowska - inspektor|
tel: 914328140, e-mail: jankowska@policki.pl

 

Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach, od dnia 16 października 2023 r. bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach dotyczących:

  • rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
  • wydawania kart wędkarskich;

odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu – drogą telefoniczną lub korespondencji e-mail – terminu wizyty w urzędzie z właściwym pracownikiem Wydziału.

Pracownikami Starostwa Powiatowego w Policach właściwymi w ww. sprawach są podinspektorzy w Wydziale Ochrony Środowiska:

  • Jolanta Tomczak, tel. 91 432 81 42, e-mail: tomczak@policki.pl,
  • Wioleta Zielonka, tel. 91 432 81 42, e-mail: zielonka@policki.pl.
INFORMACJA dla osób wnoszących opłaty roczne  z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej  należy uiszczać na podany niżej numer rachunku bankowego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego:

Santander Bank Polska SA

Nr 25 1090 2268 0000 0001 4817 0036

 

Apel do mieszkańców  w sprawie zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 111 KB (pdf)

 Wzór zgłoszenia - 28,5 KB (doc.)

 

Drukuj Drukuj Email Email