Wydział Komunikacji i Transportu

Uwaga-czasowo został wydłużony ustawowy termin na zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju oraz termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terenu UE.

Jeżeli sprzedałeś, kupiłeś lub sprowadziłeś pojazd z zagranicy po 1 lipca 2021 r. na dopełnienie ww. czynności masz obecnie 60 dni.

WIZYTY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH

Informujemy, że obecnie przyjmowanie klientów Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się w kolejności ich przybycia do urzędu, w ilości odpowiadającej ilości numerków dostępnych w biletomacie. Osoby chętne mogą skorzystać z dodatkowej usługi i umówić swoją wizytę przez internet.

Spółki wpisane do KRS (tj. Sp. z o.o., Sp. k., Sp. j.) oraz osoby fizyczne dla których obrót pojazdami został wskazany w CEiDG jako główna działalność gospodarcza (tzw. komisy samochodowe) do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty pod numerem tel. 695 500 561.
Przypominamy, że osoby fizyczne prowadzące główną działalność gospodarczą inną  niż obrót pojazdami, nie podlegają pod ww. okienko dla przedsiębiorców. 

INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT

Osoby fizyczne chcące umówić termin wizyty mogą to zrobić poprzez: 

System kolejkowy

Uwaga-przybycie do urzędu z czynnością inną niż umówiona skutkować będzie brakiem możliwości obsługi.


W celu potwierdzenia wizyty, należy pojawić się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach (wejście „C”) najpóźniej 10 minut przed umówioną godziną i potwierdzić ją w biletomacie wpisując wygenerowany sześciocyfrowy kod otrzymany drogą mailową po dokonaniu rezerwacji. Późniejsze przybycie do urzędu uniemożliwi pobranie numerka i spowoduje automatyczne anulowanie wizyty.

Stan aktualnej kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu

SPRAWDŹ SAMODZIELNIE CZY TWÓJ DOKUMENT JEST JUŻ DO ODBIORU

Status realizacji dokumentów dostępny na www.info-car.pl

NIE CZEKAJ W KOLEJCE

Pamiętaj, że zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy/faktury możesz:

  • złożyć w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach,
  • wysyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police,
  • wysyłać elektronicznie poprzez platformę ePUAP

ZAMÓWIENIE DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Przypominamy, że warunkiem zamówienia blankietu prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dokonanie wpłaty w wysokości 100,50 zł i dostarczenie jej do Wydziału Komunikacji i Transportu (osobiście lub mailowo na adres: szewczykowska@policki.pl).

Opłatę można wnieść bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu (bezgotówkowo kartą płatniczą przy stanowisku obsługi), przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr 88 1240 3943 1111 0000 4135 6946, lub poprzez stronę info-car.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU


poniedziałek  7.30 – 15.45
wtorek – czwartek 7.30 – 15.15
piątek – 7.30 - 14.45

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Przecławiu została zlikwidowana, a wszystkie wnioski realizowane są wyłącznie w głównej siedzibie Urzędu w Policach, ul. Tanowska 8, parter, wejście "C".

KONTAKT:

 

Katarzyna Szeremeta - naczelnik wydziału - transport drogowy, stacje kontroli pojazdów, diagności, odszkodowania za uszkodzenie pojazdu
tel: 91 4328101, e-mail: szeremeta@policki.pl

Monika Wiśniewska – zastępca naczelnika wydziału – OSK, instruktorzy i wykładowcy, usuwanie pojazdów z dróg powiatowych
tel: 91 43 28 101, e-mail: m.wisniewska@policki.pl

REJESTRACJA POJAZDÓW 

Aleksandra Boroszko - starszy inspektor - postępowania administracyjne
tel: 91 4348071, e-mail:  boroszko@policki.pl

Emilia Rybicka - podinspektor - okienko dla firm: spółek wpisanych do KRS (tj. Sp. z o.o., Sp. k. Sp. j.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami (tj. komisów samochodowych)
tel: 695 500 561, e-mail: rybicka@policki.pl

Dorota Opłatek - główny specjalista
tel: 91 312 39 90, e-mail: oplatek@policki.pl

Agnieszka Dyba -podinspektor
tel: 91 312 39 90, e-mail: dyba@policki.pl

Elwira Broda- podinspektor
tel: 91 31 23 990, e-mail: broda@policki.pl

Anna Rabczyńska-Długosz - pracownik I stopnia
tel: 91 31 23 990

PRAWA JAZDY

Agnieszka Szewczykowska - młodszy referent

tel: 91 43 28 159, e-mail: szewczykowska@policki.pl

Małgorzata Litwin - pomoc administracyjna
tel: 91 43 28 159, e-mail: litwin@policki.pl

UWAGA-w Wydziale Komunikacji i Transportu przyjmowane są  wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych. Możliwe jest również przedłożenie potwierdzenia dokonania przelewu.

Opłaty administracyjne należy wnosić na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr: 88 1240 3943 1111 0000 4135 6946 

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek Urzędu Miejskiego w Policach nr: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody komunikacyjnej - PORADNIK 132 KB (pdf)

Drukuj Drukuj Email Email