Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Informujemy, iż nastąpiła przeprowadzka Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z dotychczasowej siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.

Wszelkie wnioski i pisma skierowane do ww. wydziałów, należy składać bezpośrednio w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, bądź tradycyjną pocztą.


Kancelaria:

tel: 914328100, e-mail:  kancelaria@policki.pl

Agnieszka Badowska - naczelnik wydziału
tel: 914247960, e-mail: badowska@policki.pl

Agnieszka Markiewicz - zastępca naczelnika wydziału
tel. 914247998, e-mail: markiewicz@policki.pl

Małgorzata Sztandera - główny specjalista
tel: 914247996, e-mail: sztandera@policki.pl

Anita Karpińska - główny specjalista
tel: 914247996, e-mail: karpinska@policki.pl

Anna Bajon-Łapko - podinspektor
tel: 914247994, e-mail: bajon-lapko@policki.pl

Monika Stugient - podinspektor
tel: 914247994, e-mail: stugient@policki.pl

Kamila Piotrowska - pracownik I stopnia
tel: 914247995, e-mail: piotrowska@policki.pl

Iwona Minko - podinspektor
tel: 914247995, e-mail: minko@policki.pl

 

 

 

 

Drukuj Drukuj Email Email