Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Informujemy, iż nastąpiła przeprowadzka Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z dotychczasowej siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.

W kasie przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą.

Dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są na adresy podane we wnioskach.

Odbiór dokumentów po telefonicznym zawiadomieniu przez pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wszelkie wnioski i pisma skierowane do ww. wydziałów, należy składać bezpośrednio w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, bądź tradycyjną pocztą.

Kancelaria: Alicja Romańczyk

tel. 914247989, fax 914247967, e-mail: kancelariakresowa@policki.pl

Tadeusz Łukasiuk - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

tel: 914247997, e-mail: lukasiuk@policki.pl

Maria Malicka - główny specjalista

tel: 914247965, e-mail: malicka@policki.pl

Emilia Blicharska - geodeta

tel: 914247984, e-mail: eblicharska@policki.pl

Karolina Chmielowiec - inspektor

tel: 914247981, e-mail: kchmielowiec@policki.pl

Anna Grabarek - geodeta

tel: 914247986

Marta Hawryluk - podinspektor

tel. 914247987

Ryszard Jeleński - geodeta

tel: 914247966

Magdalena Kamińska - podinspektor

tel. 914247992, e-mail: kaminska@policki.pl

Robert Kubień - inspektor

tel. 914247984, e-mail: rkubien@policki.pl

Magdalena Kroczyńska - referent

tel: 914247981, e-mail: mkroczynska@policki.pl

Kazimiera Lewandowska – starszy geodeta

tel. 914247993, e-mail: klewandowska@policki.pl

Monika Mażul - specjalista

tel.914247980, e-mail: mmazul@policki.pl

Gabriela Rosińska - starszy specjalista

tel: 914247981, e-mail: rosinska@policki.pl

Elżbieta Saczuk - geodeta

tel. 914247984, e-mail: esaczuk@policki.pl

Daniel Wajszczuk -inspektor

tel. 914247983, e-mail: dwajszczuk@policki.pl

Anna Zaborniak - geodeta

tel: 914247992, e-mail: azaborniak@policki.pl

Wioletta Zamkiewicz – geodeta

tel. 914247981

Aneta Ziarkiewicz – starszy geodeta

tel: 914247984, e-mail: aziarkiewicz@policki.pl

strona internetowa: wgkik.policki.pl

mapa_zasadnicza@policki.pl - Mapa zasadnicza, archiwum

skaner@policki.pl - Skanowanie mapy zasadniczej

kerg@policki.pl - Opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych

zudp@policki.pl, narady@policki.pl – Narady Koordynacyjne (d. ZUDP)

Drukuj Drukuj Email Email