Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Informujemy, iż nastąpiła przeprowadzka Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z dotychczasowej siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.

W kasie przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą.

Dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są na adresy podane we wnioskach.

Odbiór dokumentów po telefonicznym zawiadomieniu przez pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wszelkie wnioski i pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres kancelarii Starostwa (dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).

Kancelaria:

tel. 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl

Tadeusz Łukasiuk - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

tel: 914247997, e-mail: lukasiuk@policki.pl

Maria Malicka - główny specjalista

tel: 914247965, e-mail: malicka@policki.pl

Emilia Blicharska - geodeta

tel: 914247984, e-mail: eblicharska@policki.pl

Karolina Chmielowiec - inspektor

tel: 914247981, e-mail: kchmielowiec@policki.pl

Małgorzata Gawrońska - pracownik II stopnia

tel: 914247990, e-mail: mgawronska@policki.pl

Anna Grabarek - geodeta

tel: 914247986, e-mail: agrabarek@policki.pl

Agnieszka Jagodzińska - geodeta

tel. 914247992, e-mail: ajagodzinska@policki.pl

Agnieszka Jaroszewska - roboty publiczne

tel: 914247981

Ryszard Jeleński - geodeta

tel: 914247966, e-mail: rjelenski@policki.pl

Magdalena Kamińska - specjalista

tel. 914247992, e-mail: mkaminska@policki.pl

Aneta Korytkowska - inspektor

tel: 914247984, e-mail: akorytkowska@policki.pl

Robert Kubień - inspektor

tel. 914247984, e-mail: rkubien@policki.pl

Magdalena Kroczyńska - podinspektor

tel: 914247981, e-mail: mkroczynska@policki.pl

Kazimiera Lewandowska – inspektor

tel. 914247993, e-mail: klewandowska@policki.pl

Beata Magierek – podinspektor

tel. 914247981, e-mail: magierek@policki.pl

Monika Mażul - specjalista

tel.914247980, e-mail: mmazul@policki.pl

Gabriela Rosińska - starszy specjalista

tel: 914247981, e-mail: rosinska@policki.pl

Elżbieta Saczuk - starszy geodeta

tel. 914247984, e-mail: esaczuk@policki.pl

Elwira Smolińska- pracownik II stopnia

tel. 914247981

Daniel Wajszczuk -inspektor

tel. 914247983, e-mail: dwajszczuk@policki.pl

Anna Zaborniak - geodeta

tel: 914247992, e-mail: azaborniak@policki.pl

Wioletta Zamkiewicz – geodeta

tel. 914247966, e-mail: wzamkiewicz@policki.pl

strona internetowa: wgkik.policki.pl

mapa_zasadnicza@policki.pl - Mapa zasadnicza, archiwum

skaner@policki.pl - Skanowanie mapy zasadniczej

kerg@policki.pl - Opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych

zudp@policki.pl, narady@policki.pl – Narady Koordynacyjne (d. ZUDP)

Drukuj Drukuj Email Email