Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wszelkie wnioski i pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres kancelarii Starostwa (dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).

Kancelaria:

tel. 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl

Tadeusz Łukasiuk - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału

tel: 914247997, e-mail: lukasiuk@policki.pl

Emilia Blicharska - inspektor

tel: 914247984, e-mail: eblicharska@policki.pl

Karolina Chmielowiec - inspektor

tel: 914247981, e-mail: kchmielowiec@policki.pl

Sylwia Czapska - Inspektor

tel: 914247984, e-mail: sczapska@policki.pl

Marieta Dudek - podinspektor

tel: 914247982, e-mail: mdudek@policki.pl

Małgorzata Gawrońska - pomoc administracyjna

tel: 914247990, e-mail: mgawronska@policki.pl

Anna Grabarek - inspektor

tel: 914247986, e-mail: agrabarek@policki.pl

Agnieszka Jagodzińska - starszy geodeta

tel. 914247992, e-mail: ajagodzinska@policki.pl

Ryszard Jeleński - starszy geodeta

tel: 914247966, e-mail: rjelenski@policki.pl

Magdalena Kamińska - starszy specjalista

tel. 914247992, e-mail: mkaminska@policki.pl

Robert Kubień - inspektor

tel. 914247984, e-mail: rkubien@policki.pl

Magdalena Kroczyńska - podinspektor

tel: 914247981, e-mail: mkroczynska@policki.pl

Kazimiera Lewandowska – główny specjalista

tel. 914247993, e-mail: klewandowska@policki.pl

Monika Mażul - specjalista

tel.914247980, e-mail: mmazul@policki.pl

Gabriela Rosińska - starszy specjalista

tel: 914247981, e-mail: rosinska@policki.pl

Elżbieta Saczuk - starszy geodeta

tel. 914247984, e-mail: esaczuk@policki.pl

Daniel Wajszczuk - główny specjalista

tel. 914247983, e-mail: dwajszczuk@policki.pl

Anna Zaborniak - geodeta

tel: 914247992, e-mail: azaborniak@policki.pl

Wioletta Zamkiewicz – inspektor

tel. 914247987, e-mail: wzamkiewicz@policki.pl

Aneta Korytkowska – inspektor

tel. 914247984, e-mail: akorytkowska@policki.pl

 

strona internetowa: wgkik.policki.pl

mapa_zasadnicza@policki.pl - Mapa zasadnicza, archiwum

skaner@policki.pl - Skanowanie mapy zasadniczej

kerg@policki.pl - Opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych

zudp@policki.pl, narady@policki.pl – Narady Koordynacyjne (d. ZUDP)

Drukuj Drukuj Email Email