- Powiat Policki - https://policki.pl -

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Informujemy, iż nastąpiła przeprowadzka Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z dotychczasowej siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.

Wszelkie wnioski i pisma skierowane do ww. wydziałów, należy składać bezpośrednio w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, bądź tradycyjną pocztą.


Kancelaria:

tel: 914328100, fax 913178900, e-mail:  kancelaria@policki.pl [1]

Agnieszka Badowska – naczelnik wydziału
tel: 914247960, e-mail: badowska@policki.pl [2]

Agnieszka Markiewicz – z-ca naczelnika wydziału
tel. 914247998, e-mail: markiewicz@policki.pl [3]

Małgorzata Sztandera – główny specjalista
tel: 914247996, e-mail: sztandera@policki.pl [4]

Anita Karpińska – główny specjalista
tel: 914247996, e-mail: karpinska@policki.pl [5]

Ryszard Kurek – główny specjalista
tel: 914247995, e-mail: kurek@policki.pl [6]

Paulina Brzęczek – młodszy referent
tel: 914247996, e-mail: brzeczek@policki.pl [7]

Ewelina Laszkiewicz – starszy specjalista
tel: 914247994, e-mail: laszkiewicz@policki.pl [8]

Anna Otworowska – główny specjalista
tel: 914247994, e-mail: otworowska@policki.pl [9]

Elwira Jóźwiak – podinspektor

tel. 914247995, e-mail: jozwiak@policki.pl [10]

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email [11]