Wydział Administracji i Organizacji

Grażyna Kogutowska-Głodek - naczelnik wydziału

tel: 914328110, e-mail: kogutowska@policki.pl

 

Katarzyna Karpeta -starszy inspektor

tel: 914328110, e-mail: karpeta@policki.pl

 

Anna Grochowska - starszy archiwista

tel. 914328157, e-mail: grochowska@policki.pl

 

Anna Narkun -  inspektor

tel: 914328118, e-mali: sekretariat@policki.pl

 

Jacek Sarkowski - kierownik kancelarii głównej

tel: 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl

 

Anna Kozłowska - sekretarka

tel. 91 43 28 100 e-mail: kancelaria@policki.pl

 

Alicja Romańczyk - sekretarka

tel:914247989, e-mail: kancelariakresowa@policki.pl

 

Przemysław Krzysztofik - zaopatrzeniowiec

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

 

Piotr Magier - konserwator

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

 

Kornel Jasiński - robotnik gospodarczy 

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

Drukuj Drukuj Email Email