Wydział Administracji i Organizacji

Grażyna Kogutowska-Głodek - naczelnik wydziału
tel: 914328112, e-mail: kogutowska@policki.pl

Katarzyna Karpeta - zastępca naczelnika
tel: 914328110, e-mail: karpeta@policki.pl

Anna Grochowska - starszy archiwista
tel. 914328157, e-mail: grochowska@policki.pl

Izabela Geller - starszy inspektor
tel: 914328127, e-mail: geller@policki.pl

Anita Terlecka - inspektor
tel: 914328110, e-mail: terlecka@policki.pl

Jacek Sarkowski - kierownik kancelarii głównej
tel: 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl

Anna Kozłowska - sekretarka
tel. 91 43 28 100 e-mail: kancelaria@policki.pl

Alicja Romańczyk - sekretarka
tel:91 43 28 100, e-mail: kancelaria@policki.pl

Przemysław Krzysztofik - zaopatrzeniowiec
tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

Piotr Magier - starszy konserwator
tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

Tomasz Woźniak - robotnik gospodarczy
tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl

Drukuj Drukuj Email Email