Wydział Architektury i Budownictwa

UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI WNIOSKÓW I DZIENNIKÓW BUDOWY tel. 914328128

 

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, od dnia 2 sierpnia 2021 r. bezpośrednia obsługa klientów Wydziału odbywać się będzie w dniach:

w poniedziałki w godzinach 7:30 - 15:30,
w czwartki w godzinach 7:30 - 15:00.

We wtorki, środy i piątki klienci będą przyjmowani w godzinach uzgodnionych indywidualnie z właściwym pracownikiem Wydziału.

(Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2023 Starosty Polickiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach).

Ponadto we wtorki i piątki została wyłączona telefoniczna obsługa klientów Wydziału przez pracowników merytorycznych.

Kontakt:

Szczepan Sawiński - naczelnik wydziału
tel. 91 4328117, e-mail: sawinski@policki.pl

Iwona Wojdalińska - z-ca naczelnika wydziału
tel. 91 4328108, e-mail: wojdalinska@policki.pl

Marta Biełuś – Starszy inspektor
tel. 91 4328128, e-mail: bielus@policki.pl

Aleksandra Boruta – podinspektor
tel. 91 4328103, e-mail: boruta@policki.pl

Natalia Brzozowska – inspektor
tel. 91 4328114, e-mail: brzozowska@policki.pl

Joanna Cindziras – podinspektor
tel. 91 4328119, e-mail: cindziras@policki.pl

Patrycja Filipowicz – pracownik I stopnia
tel. 91 4328128, e-mail: filipowicz@policki.pl

Hanna Góral - główny specjalista
tel. 91 4328114, e-mail: goral@policki.pl

Ewelina Jakubowska – podinspektor
tel. 91 4328119, e-mail: jakubowska@policki.pl

Dariusz Kamiński - główny specjalista
tel. 91 4328107, e-mail: kaminski@policki.pl

Alicja Markowska – pracownik I stopnia
tel. 91 4328114, e-mail: markowska@policki.pl

Małgorzata Melon – podinspektor
tel. 91 4328152, e-mail: melon@policki.pl

Agnieszka Michalik-Łój – pomoc administracyjna
tel. 91 4328128, e-mail: michalik-loj@policki.pl

Karolina Szostak – Inspektor
tel. 91 4328152, e-mail: szostak@policki.pl

Paulina Węgierska – Starszy inspektor
tel. 91 4328103, e-mail: wegierska@policki.pl

Małgorzata Witukiewicz – inspektor
tel. 91 4328107, e-mail: witukiewicz@policki.pl

 


Informacji  udziela:

Naczelnik wydziału Szczepan Sawiński,
tel: 91 4328117, e-mail: sawinski@policki.pl
 
Z-ca naczelnika wydziału Iwona Wojdalińska,
tel: 91 4328108, e-mail:wojdalinska@policki.pl
 
W sprawach dotyczących m.in. dekretacji wniosków i zgłoszeń, rejestracji dzienników budów, zaświadczeń o samodzielności lokali, prosimy o kontakt z pracownikami:

Marta Biełuś – tel: 91 4328128, e-mail: bielus@policki.pl
Agnieszka Michalik- Łój – tel: 91 4328128, e-mail: michalik-loj@policki.pl

 
 
Serwis e-budownictwo - oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym dostępna  04.02.2021 r.

Serwis e-budownictwo został stworzony w celu ułatwienia i usprawnienia obiegu dokumentów w procesie budowlanym.  Jest rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu.

 

Więcej informacji  jest dostępnych na stronie serwisu e-budownictwo  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Drukuj Drukuj Email Email