Wydział Architektury i Budownictwa

UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI WNIOSKÓW I DZIENNIKÓW BUDOWY tel. 914328128

 

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, od dnia 2 sierpnia 2021 r. bezpośrednia obsługa klientów Wydziału odbywać się będzie w dniach:

w poniedziałki w godzinach 7:30 - 15:30,
w czwartki w godzinach 7:30 - 15:00.
Ponadto, we wtorki i piątki, zostanie wyłączona telefoniczna obsługa klientów Wydziału.

Kontakt:

Szczepan Sawiński - naczelnik wydziału
tel: 914328117, e-mail: sawinski@policki.pl

Iwona Wojdalińska - z-ca naczelnika wydziału
tel: 914328108, e-mail: wojdalinska@policki.pl

Marta Biełuś – inspektor
tel: 914328128, e-mail: bielus@policki.pl

Joanna Cindziras – pomoc administracyjna
tel: 914328119, e-mail: cindziras@policki.pl

Hanna Góral - główny specjalista
tel: 914328114, e-mail: goral@policki.pl

Ewelina Jakubowska – podinspektor
tel: 914328114, e-mail: jakubowska@policki.pl

Danuta Kaczmarczyk - główny specjalista
tel: 914328103, e-mail: kaczmarczyk@policki.pl

Dariusz Kamiński - główny specjalista
tel: 914328107, e-mail: kaminski@policki.pl

Karolina Kubicka - podinspektor
tel: 914328152, e-mail: kubicka@policki.pl

Jolanta Malak-Niedworok - główny specjalista
tel: 914328119, e-mail: niedworok@policki.pl

Małgorzata Melon – podinspektor
tel: 914328152, e-mail: melon@policki.pl

Agnieszka Michalik-Łój – pomoc administracyjna
tel: 914328128, e - mail: michalik-loj@policki.pl

Paulina Węgierska – inspektor
tel: 914328103, e-mail: wegierska@policki.pl

Małgorzata Witukiewicz - inspektor
tel: 914328107, e-mail: witukiewicz@policki.pl 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym z wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, podlega ograniczeniom dotyczącym m.in. bezpośredniej obsługi interesantów. Ograniczeniom wynikającym z ww. stanu podlegają również terminy przypisane poszczególnym procedurom administracyjnym.

Mając na uwadze, że Starostwo Powiatowe w Policach ograniczyło bezpośrednią obsługę interesantów, w celu umówienia terminu osobistej wizyty w urzędzie, podyktowanej koniecznością załatwienia spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa, należy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z pracownikiem prowadzącym daną sprawę w wydziale.

Informacji w powyższych sprawach udziela również:

Naczelnik wydziału Szczepan Sawiński,
tel: 91 4328117, e-mail: sawinski@policki.pl
 
Z-ca naczelnika wydziału Iwona Wojdalińska,
tel: 91 4328108, e-mail:wojdalinska@policki.pl
 
W sprawach dotyczących m.in. dekretacji wniosków i zgłoszeń, rejestracji dzienników budów, zaświadczeń o samodzielności lokali, prosimy o kontakt z pracownikami:

Marta Biełuś – tel: 91 4328128, e-mail: bielus@policki.pl
Agnieszka Michalik- Łój – tel: 91 4328128, e-mail: michalik-loj@policki.pl

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie czynności, które można wykonać wyłączając wizytę w urzędzie, prowadzone są drogą elektroniczną, w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.
 
Ruszył serwis e-budownictwo

Serwis e-budownictwo został stworzony w celu ułatwienia i usprawnienia obiegu dokumentów w procesie budowlanym. To oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. Jest rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu.

Możliwość składania elektronicznych formularzy jest podzielona na etapy. W pierwszym - od lutego 2021, można złożyć m.in. wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie rozbiórki.
Dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Więcej informacji  jest dostępnych na stronie serwisu e-budownictwo  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Drukuj Drukuj Email Email