- Powiat Policki - https://policki.pl -

Wydział Administracji i Organizacji

Grażyna Kogutowska-Głodek – naczelnik wydziału

tel: 914328112, e-mail: kogutowska@policki.pl [1]

 

Katarzyna Karpeta -starszy inspektor

tel: 914328110, e-mail: karpeta@policki.pl [2]

 

Anna Grochowska – starszy archiwista

tel. 914328157, e-mail: grochowska@policki.pl [3]

 

Anna Narkun – Gardocka –  inspektor

tel: 914328118, e-mali: sekretariat@policki.pl [4]

 

Anita Terlecka – podinspektor

tel: 914328110, e-mail: terlecka@policki.pl [5]

 

Jacek Sarkowski – kierownik kancelarii głównej

tel: 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl [6]

 

Anna Kozłowska – sekretarka

tel. 91 43 28 100 e-mail: kancelaria@policki.pl [6]

 

Alicja Romańczyk – sekretarka

tel:91 43 28 100, e-mail: kancelaria@policki.pl [6]

 

Przemysław Krzysztofik – zaopatrzeniowiec

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl [6]

 

Piotr Magier – konserwator

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl [6]

 

Kornel Jasiński – robotnik gospodarczy 

tel: 914328135, e-mail: kancelaria@policki.pl [6]

Print Friendly, PDF & Email [7]