Wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ w Policach

28 lutego 2023

Zarys bryły domu ze spadzistym dachem obok napis SENIOR+ w kolorze pomarańczowym na białym tle.

Zapraszamy na zajęcia w Dziennym Domu Senior+ w Policach

Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Polickiego, masz 60 lat lub więcej oraz chcesz zadbać o swoją kondycję fizyczną, rozwijać pasje i zainteresowania w miłym towarzystwie zapraszamy na zajęcia w Dziennym Domu Senior+ w Policach.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych opiekunów i instruktorów.

W ramach Działalności Dziennego Domu Senior+ w Policach zapewniamy ofertę, dostosowaną do potrzeb i możliwości Seniorów, w tym: m.in. usługi:

  • socjalne (np. kontakt z rodzinami podopiecznych, zapewnienie ciepłego posiłku),
  • edukacyjne (np. pogadanki, prezentacje multimedialne na temat urazów, chorób),
  • kulturalno-oświatowe (np. spotkania ze sztuką, wyjścia do muzeum),
  • aktywności ruchowej i kinezyterapii (np. spacery, zajęcia ruchowe siłownia pod chmurką),
  • terapii zajęciowej (np. ergoterapia, socjoterapia).


Dzienny Dom Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo Seniorów będących mieszkańcami Powiatu Polickiego.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, tel. 91 42 40 700,

  • Dzienny Dom Senior+ w Policach, ul. Korczaka 17, tel. 504 019 976.

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Policach jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.


Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Policach jest współfinansowane przez gminy z terenu Powiatu Polickiego - w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Polickiemu przez te jednostki.

 

Źródło: Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach

Grafika: Logo Programu Senior+

Drukuj Drukuj Email Email