LI sesja Rady Powiatu w Policach

28 lutego 2023

Obrady LI sesji Rady Powiatu w Policach

28 lutego odbyła się LI sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego, przekazano gratulacje Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agacie Jarymowicz za przyznanie srebrnej odznaki Technikum Zawodowemu i zajęcie 11 miejsca w rankingu wojewódzkim prowadzonym przez Perspektywy.

Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz podjęli uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołbaskowo
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2023 rok”.

Ponadto podczas lutowej sesji Rady Powiatu w Policach, radni wysłuchali sprawozdania Starosty Polickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2022 rok, sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Policach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Polickim oraz informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Polickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 31 marca.

Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu w Policach

Link do transmisji LI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email