Wizyta studyjna w Wolgast

13 stycznia 2020

W dniu 8 stycznia br. w Wolgast  odbyła się wizyta studyjna zorganizowana dla przedstawicieli Powiatu Polickiego przez władze partnerskiego Powiatu Vorpommern-Greifswald. W wydarzeniu tym udział wzięli: Członek Zarządu Powiatu w Policach – Beata Chmielewska oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach, a także dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych Powiatu Polickiego.

Powitani ciepło przez Wicestarostę Dietgera Wille, uczestnicy polskiej grupy odwiedzili Wojewódzkie Centrum Szkolenia Zawodowego Powiatu Vorpommern-Greifswald w Wolgast. Po prezentacji przez Dyrektor Centrum, Denise Berndt, warunków kształcenia zawodowego w tej placówce, uczestnicy spotkania podjęli wspólną dyskusję o wyzwaniach  i trudnościach związanych z prowadzeniem kształcenia zawodowego w każdym z partnerskich krajów. Polska grupa odwiedziła również Szkołę Pracy Produkcyjnej w Wolgast, gdzie dyrektor szkoły, Andres Greiner-Jean, przedstawiła ideę funkcjonowania placówki, która umożliwia młodym ludziom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, a tym samym zwiększa ich szanse na przyszłe zatrudnienie. Była to okazja do rozmów o współczesnych problemach związanych z motywowaniem młodzieży do podejmowania kształcenia zawodowego, a następnie poszukiwania własnego miejsca na rynku pracy.

Druga część wizyty studyjnej odbyła się w Zamku w Mellenthin, gdzie zaprezentowano systemy kształcenia zawodowego w partnerskich krajach, a następnie model kształcenia realizowanego przez kraj związkowy Saara we współpracy z Francją i Luksemburgiem. Pokazany przez przedstawiciela Izby Przeysłowo-Rzemieśliczej (IHK Saarland) w Saarze przykład dobrej praktyki, tj. realizowanego na niemiecko – francuskim pograniczu transgranicznego kształcenia zawodowego, była inspiracją do rozmowy na temat podjęcia wspólnych działań na pograniczu polsko-niemieckim w celu stworzenia transgranicznego systemu szkolenia zawodowego prowadzonego przez partnerskie powiaty.

Podsumowując wyniki wizyty studyjnej, Wicestarosta Dietger Wille oraz  Beata Chmielewska – Członek Zarządu Powiatu w Policach wspólnie zadeklarowali chęć prowadzenia dalszych działań w obszarze kształcenia zawodowego. Zaproponowali też organizację kolejnego spotkania w grupach roboczych oraz wyrazili chęć wypracowania i podpisania w przyszłości listu intencyjnego, a następnie porozumienia, dotyczącego prowadzenia wspólnego kształcenia zawodowego na pograniczu.      

Fotogaleria

Tekst i Foto: Agnieszka Bąk/ Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email