Spotkanie samorządów uczniowskich

17 marca 2016

17 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich w sprawie reaktywowania Młodzieżowej Rady Regionu.


Reaktywowania, bo taka Rada już istniała. Została powołana w 2009 roku. Jej członkiem mógł zostać każdy uczeń, który ukończył 13 lat, nie przekroczył 20- tego roku życia oraz uczęszczał do szkoły na terenie Powiatu Polickiego.


Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Regionu odbyły się w dniu 7 grudnia 2009 r. Pierwszą Przewodniczącą została Paulina Giec z Gimnazjum Nr 1 w Policach.


Młodzieżowa Rada Regionu w ciągu trzech kadencji podejmowała wiele działań i inicjatyw na rzecz uczniów z terenu Powiatu Polickiego, w tym m.in.:


• zorganizowanie konkursu „Najlepszy Samorząd”, który pokazał jak wiele ciekawych inicjatyw podejmowanych jest w szkołach,
• zorganizowanie kilku edycji Turnieju drużyn amatorskich w piłce siatkowej,
• zorganizowanie Kongresu Młodzieżowych Rad Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Damy Radę”, na którym dyskutowano w formie warsztatów, wykładów o ważnych sprawach dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego.


W bieżącym roku podjęto działania reaktywowania Młodzieżowej Rady Regionu w Powiecie Polickim. Planowane jest przeprowadzenie wyborów i powołanie nowych członków.


Do zakresu jej działań należeć będą wszystkie sprawy dotyczące młodzieży Powiatu Polickiego, a jej celem będzie w szczególności:

1) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodych ludzi,
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,
3) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w podejmowaniu decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
4) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,
5) prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli
w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego,
6) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych,
7) współpraca z samorządami uczniowskimi,
8) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
9) uchwalanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.

Podczas czwartkowego spotkania ustalono, że wybory do Młodzieżowej Rady Regionu zostaną przeprowadzone już w kwietniu bieżącego roku.

Galeria zdjęć ze spotkania na oficjalnym profilu Starostwa Powiatowego na Facebook'u

Tekst i foto: Mateusz Frąckowiak

Drukuj Drukuj Email Email