AKTYWNY SAMORZĄD 2016

16 marca 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się w roku 2016 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program w 2016 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MODUŁ I
Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym
od 11 KWIETNIA 2016 r. do 30 SIERPNIA 2016 r.

MODUŁ II
od 14 MARCA 2016 r. do 15 KWIETNIA 2016 r.
(semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2015/2016)

od 01 SIERPNIA 2016 r. do 10 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
(semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017)

(w przypadku wysyłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 2, 72-010 Police

Interesanci przyjmowani są:
Poniedziałek 7:30 – 16:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 42 40 700 wew. 205.

Drukuj Drukuj Email Email