Sala „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach

14 marca 2016

To pierwsza taka sala szkoleniowa w województwie zachodniopomorskim. 9 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach uroczyście otwarto salę „Ognik”.

Zajęcia w sali „Ognik” są skierowane głównie do uczniów szkół podstawowych. W trakcie zajęć edukacyjnych strażacy będą podnosić wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, a dzieci poznają pracę strażaków, nauczą się unikać i rozpoznawać zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak i w szkole, oraz właściwie reagować w sytuacji niebezpieczeństwa.

Podczas zajęć zaplanowano praktyczne ćwiczenia z alarmowania służb ratunkowych, wizualizację zjawisk fizycznych występujących podczas pożaru oraz posługiwanie się informacjami zawartymi w znakach ewakuacyjnych. Będą także elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, rywalizacja sportowa połączona z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz nauka poruszania się w zadymionych pomieszczeniach.

Podczas realizacji zajęć wykorzystywane będą filmy edukacyjne, stanowisko doświadczeń fizyczno-chemicznych oraz pomieszczenie imitujące spalone mieszkanie. Program szkoleń będzie wzbogacany o tematy dotyczące sezonowych zagrożeń: wypalania traw, bezpiecznego pobytu nad wodą, tlenku węgla, paleniu ognisk w lesie, zamarzniętych akwenów.

Większemu zaangażowaniu uczniów w zajęcia będą służyć zakładane przez nich strażackie stroje, które stanowią wyposażenie „Ognika”.


Zajęcia w roku szkolnym 2015/2016 odbywać się będą w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 - 12.00. Grupy nie mogą być liczniejsze niż 30 osób. Aby uzyskać informacje o dostępnych terminach i zapisać grupę na zajęcia należy kontaktować się z dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pod numerem telefonu 91 43 16 814 lub 91 43 16 813.

Sala „Ognik” powstała w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. Zajęcia w niej przeprowadzane są bezpłatne.

Zdjęcia z otwarcia sali "Ognik" są dostępne na oficjalnym profilu Starostwa Powiatowego w Policach na facebook'u

Tekst: www.straz.police.pl

Drukuj Drukuj Email Email