Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w czasie epidemii

23 kwietnia 2020

REJESTRACJA POJAZDÓW I WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI W CZASIE EPIDEMII

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać - do odwołania - ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Jako zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom wskazane zostały m.in. sprawy z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że Starostwo Powiatowe w Policach wyłączone jest z bezpośredniej obsługi interesantów, w celu umówienia terminu osobistej wizyty w urzędzie należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z odpowiednimi pracownikami Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg:

 

Informacji w powyższych sprawach udziela również podczas dyżuru:

Jednocześnie poniżej wskazujemy, że wszystkie sprawy, które można dokonać wyłączając osobiste stawiennictwo w urzędzie, są dokonywane drogą elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

UWAGA!

Przypominamy, że aby ograniczyć wizyty w urzędach w czasie epidemii przedłużone zostały terminy na dokonanie rejestracji pojazdów i terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych kierowców.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj i tutaj.

Drukuj Drukuj Email Email