Działalność Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach w czasie epidemii

28 kwietnia 2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym z wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, podlega ograniczeniom dotyczącym m.in. bezpośredniej obsługi interesantów. Ograniczeniom wynikającym z ww. stanu podlegają również terminy przypisane poszczególnym procedurom administracyjnym.

Mając na uwadze, że Starostwo Powiatowe w Policach ograniczyło bezpośrednią obsługę interesantów, w celu umówienia terminu osobistej wizyty w urzędzie, podyktowanej koniecznością załatwienia spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa, należy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z pracownikiem prowadzącym daną sprawę w wydziale.

Informacji w powyższych sprawach udziela również:

Naczelnik wydziału Szczepan Sawiński, tel. 91 4328117, e-mail: sawinski@policki.pl
Z-ca naczelnika wydziału Iwona Wojdalińska, tel. 91 4328108, e-mail:

wojdalinska@policki.pl

W sprawach dotyczących m.in. dekretacji wniosków i zgłoszeń, rejestracji dzienników budów, zaświadczeń o samodzielności lokali, prosimy o kontakt z pracownikami:

Marta Biełuś – tel: 91 4328128, e-mail: bielus@policki.pl
Agnieszka Michalik- Łój – tel: 91 4328128, e-mail: michalik-loj@policki.pl

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie czynności, które można wykonać wyłączając wizytę w urzędzie, prowadzone są drogą elektroniczną, w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Drukuj Drukuj Email Email