XIII edycja „Wierszomanii” wirtualnie

23 kwietnia 2020

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z przedszkoli powiatu polickiego do wzięcia udziału w XIII Przeglądzie Wierszy pn. „Wierszomania”.

Tegoroczny konkurs odbędzie się w formule wirtualnej, pod hasłem „Bawmy się wierszami - Ziemia przetrwa z nami”.

Honorowy Patronat nad Przeglądem sprawują Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Starosta Policki.

W tym trudnym okresie pandemii dajmy dzieciom szansę na aktywność, kreatywność i rozwój talentów artystycznych. Gorąco liczymy na pomoc rodziców w rozbudzaniu wśród najmłodszych miłości do poezji oraz troski o naszą planetę.

Regulamin XIII edycji Przeglądu Wierszy pn. „Wierszomania”

Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach

Termin: 27.04-15.05.2020

Cele:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
 • prezentacja umiejętności dzieci w przyjaznej atmosferze,
 • podnoszenie świadomości potrzeby ochrony przyrody,
 • uwrażliwienie na piękno natury,
 • kształtowanie wiedzy o własnym wpływie na otaczający świat.

Hasło: „Bawmy się wierszami - Ziemia przetrwa z nami”

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie uczestniczą dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych z gmin powiatu polickiego,
 • rodzic/opiekun prawny może zgłosić wszystkie swoje dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczestnik/uczestnicy (rodzeństwo) prezentuje/ą 1 wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu,
 • dzieci recytują wiersz, natomiast opiekunów zachęcamy, aby włączyli się do inscenizacji,
 • prezentacja utworu - nagranie nie może przekroczyć 90 sekund,
 • zgłoszenie - nagranie wideo należy przesłać wraz z załącznikiem do regulaminu w terminie od 04.05 do 15.05.2020 r. na adres: wierszomania@poradniapolice.pl
 • impreza zostanie opisana, a materiały zostaną opublikowane w mediach (TV, strona internetowa), dlatego udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i publikację wizerunku, a przeczytanie regulaminu jest obowiązkiem rodzica.

Kryteria oceny wystąpienia:

 • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
 • poprawne i płynne deklamowanie,
 • świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu (strój, ruch),
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Przebieg konkursu:

I etap - w dniach 27.04-03.05.2020 r. odbędą się działania informacyjno-promocyjne: zamieszczenie informacji na stronie internetowej poradni i powiatu, przesłanie informacji do przedszkoli, zamieszczenie informacji w telewizji kablowej.

II etap od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r. zbieranie nadesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych materiałów wideo.

III etap – wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie poradni i powiatu w dniu 25.05.2020 r. po zakończeniu prac jury.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a dzieci wyróżnione oraz laureaci I, II i III miejsca – nagrody.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Tekst: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji - archiwum


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email