Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

12 kwietnia 2017

Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w Policach, Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2017 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Polickiemu w 2017 roku 1 154 734,00 zł. Pieniądze te mogą być przeznaczone na koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidowanie barier architektonicznych, dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika oraz na dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

  • W tym roku, Rada Powiatu w Policach przeznaczyła także 100 tysięcy złotych z tych środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. W przypadku gdy liczba wniosków przekroczy tę kwotę, przeznaczymy dodatkowe 70 tysięcy złotych ze środków własnych. Chcemy w jak największym stopniu zaspokoić aktualne zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych w tym zakresie - mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, które opracuje zasady i procedury związane z przekazaniem środków na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email