Nowa sieć szkół po reformie oświaty w Powiecie Polickim

12 kwietnia 2017

Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w Policach, Radni podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Polickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Od nowego roku szkolnego nowa sieć szkół przedstawia się następująco:

1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6, w którego skład wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 9, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 6 Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi,
b) Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr I,
c) Technikum,
d) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1,
e) Szkoła Policealna;

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, ul. Korczaka 53, w którego skład wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 7,
b) Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr II,
c) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo,
d) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
e) Policealna Szkoła Specjalna;

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, ul. Leśna 91, w którego skład wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego,
b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, ul. WOP 10, w którego skład wchodzi:

a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie obejmująca klasy V-VIII, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2.

Uchwała została podjęta po uprzedniej akceptacji Kuratorium Oświaty i Związków Zawodowych. 

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email