Realna szansa na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

11 kwietnia 2017

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 28 lutego br. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz  z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 408 od km 3,775 do km 4,798 i linii kolejowej nr 409 Szczecin Gumieńce-Granica Państwa (Tantow) wraz z elektryfikacją oraz przebudową układu torowego i urządzeń SRK na stacji Szczecin Gumieńce".

To bardzo istotna informacja dla korzystających z dróg powiatowych nr 3920Z Dołuje–Przecław  i nr 3925Z Szczecin–Warzymice, ponieważ na trasie linii kolejowej nr 409 znajdują się skrzyżowania w poziomie szyn właśnie z tymi z drogami.

Przejazdy te obecnie mają  kategorię C, co oznacza ich wyposażenie wyłącznie w sygnalizację świetlną. Pociągi pokonując przejazd ze znaczną prędkością (120 km/h), dodatkowo wydają obowiązkowe sygnały dźwiękowe.

Teren, na którym znajdują się niebezpieczne przejazdy jest w fazie dynamicznego rozwoju. W jego pobliżu powstają nowe osiedla mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa. Przejazdy stanowią codzienną trasę dojazdu mieszkańców do pracy i pobliskich szkół.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, w 2017 roku planowana jest zmiana kategorii przejazdów w km 2,034 i w km 2,837 linii kolejowej 409 Szczecin-Gumieńce (Tantow) z kat. C do kat. B i przystosowanie ich do prędkości 160 km/h.

Podniesienie kategorii przejazdu kolejowo-drogowego do kategorii B, skutkować będzie jego zabezpieczeniem półrogatkami.

Konieczność dodatkowego zabezpieczenia przejazdu rogatkami artykułowana jest od dłuższego czasu, m.in. przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz lokalne władze samorządowe.

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych to również priorytet wskazany w działaniach przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim powołaną przez Starostę Polickiego w styczniu 2015 r., w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich samorządów funkcjonujących na obszarze powiatu polickiego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  mieszkańców.

Jednym z pierwszych zadań zrealizowanych  w wyniku ustaleń przyjętych przez powyższą radę było dokonanie analizy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych dróg powiatowych na terenie powiatu polickiego.

Powołana rada stanowi doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i dyskusji nad wspólnymi zintegrowanymi działaniami zmierzającymi do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych.

W czerwcu 2016 r. wystosowano list otwarty do Prezesa Zarządu PKP PLK o zintensyfikowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przez drogę powiatową 3920 Z , która znajduje się na pograniczu miejscowości Przecław i Warzymice. Sygnatariuszami listu byli przedstawiciele władz samorządowych, Sołtysi miejscowości Przecław i Warzymice oraz Komendant Powiatowy Policji w Policach, Komendanci Straży Gminnych w Dobrej i Kołbaskowie, a także Komendant Straży Miejskiej w Policach.

Był to apel nie tylko do Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A., ale również do wszystkich reprezentantów władzy publicznej, w tym również parlamentarzystów, o poparcie inicjatywy ważnej dla mieszkańców Powiatu Polickiego.

Powyższe działania to jeden z najlepszych przykładów współpracy wszystkich samorządów Powiatu Polickiego, lokalnych polityków i liderów społeczności lokalnych na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Magdalena Sochanowska/Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach

Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email