Powiatowy Antynarkotykowy Punkt Wsparcia

29 września 2023

Powiatowy antynarkotykowy punkt wsparcia, na zdjęciu nastolatek, który zasłania swoją twarz dłońmi, ma na głowie kaptur. Plakat jest w barwach niebiesko-szarych.

Powiat Policki uzyskał dotację w wysokości 100 000 zł w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Projekt pn. „Powiat Policki przeciw uzależnieniom” realizowany będzie do końca 2023 roku, a jego wsparciem objęta zostanie młodzież powyżej 12 roku życia, która uczęszcza do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki oraz rodzice, nauczyciele i pedagodzy.

W ramach ww. projektu rozpoczął działalność Powiatowy Antynarkotykowy Punkt Wsparcia dla rodziców, którzy obawiają się, iż ich dzieci zażywają środki psychoaktywne i potrzebują wsparcia w tym zakresie.

Pomocy w ww. punkcie udziela specjalista ds. uzależnień od 18 września 2023 r. w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6, w sali 103a.

Zainteresowani mogą zgłosić się tam po pomoc w każdy poniedziałek w godz. 9-12 i wtorek w godz. 15.30-17.30. Dyżur w tych dniach pełni terapeuta ds. uzależnień, nr tel. 661 916 919. W pilnych sprawach można zostawić wiadomość sms, terapeuta na pewno oddzwoni.

Ponadto w ramach projektu:
  • w placówkach szkolnych odbywać się będą spotkania z młodzieżą dotyczące skutków zażywania narkotyków,
  • zespół ekspertów przeprowadzi i opracuje analizę zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej w kontekście zagrożenia uzależnieniem od narkotyków,
  • nauczyciele wezmą udział w szkoleniu w ramach wdrożenia w program profilaktyki uniwersalnej "UNPLUGGED" (celem programu będzie ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego),
  • zorganizowane zostaną konferencje dla rodziców, nauczycieli i pedagogów oraz stworzone profilaktyczne filmy i materiały reklamowe.
Końcowym etapem projektu będzie przeprowadzenie ewaluacji w celu wytyczenia dalszych działań. Planuje się również stworzenie założeń Wieloletniego Powiatowego Planu Przeciwdziałania Narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Tekst i Foto: Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach
 

Drukuj Drukuj Email Email