Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2016

12 października odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. W imieniu Radnych Rady Powiatu w Policach i Zarządu Powiatu w Policach głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Po przemowie, na scenę zaproszono dyrektorów i nauczycieli powiatowych placówek oświatowych. Wyróżniono:

Teresa Suchara, nauczyciel SOSW w Tanowie,
Złoty Medal za Długoletnią Służbę – nadawany przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

Lidia Zasada, nauczyciel SOSW w Tanowie,
Nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej

Małgorzata Włodarczyk, terapeuta PPP,
Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej

Dyrektorzy i nauczyciele otrzymali nagrody Starosty Polickiego, przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w zakresie organizacji i kierowaniu pracą szkoły.

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach:
Agata Jarymowicz – Dyrektor
Pani Regina Metz – Dyrektor Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Loecknitz
Karolina Bańka-Pociecha – nauczyciel języka niemieckiego
Jolanta Drożdzińska – nauczyciel religii
Marta Kowalik – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Marzena Rafacz – pedagog szkolny
Jarosław Szurko – nauczyciel zajęć policyjnych
Justyna Walichiewicz-Jasina – nauczyciel języka polskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach:
Wiesława Brzyncka – p.o. Dyrektora
Kamil Bieniek – nauczyciel
Agnieszka Sękowska-Jakubowska – wychowawca
Anna Tomczak – nauczyciel
Joanna Wrzosek – pedagog

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie:
Beata Brzostek – Dyrektor
Joanna Dołęga – nauczyciel
Magdalena Witkowska - nauczyciel

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży:
Mieczysław Karpiszyn – Dyrektor
Joanna Halamus – nauczyciel

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach:
Anna Elszkowska – Dyrektor
Anna Pasierb - logopeda

Dyplomy wraz z podziękowaniami otrzymali także przedstawiciele pracowników administracji i obsługi każdej powiatowej placówki.

Zarząd Powiatu w Policach wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach podziękował również przedstawicielom Związków Zawodowych:

Urszula Stoeck-Dobroś - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

Marcin Hawrylak – Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

Robert Landowski - Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Zmiana-Jedność Pracownicza” Organizacja Zakładowa Nr 007 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

Marcin Głuszyk - Przewodniczący Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży

Po części oficjalnej odbył się występ artystyczny w wykonaniu Marty Uszko i Filipa Cembali z Teatru Polskiego oraz podziękowania Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka.

Organizatorem Powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej był Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. Powiat Policki, podczas uroczystości, reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski, Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Mariusz Sarnecki, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Sekretarz Powiatu Mirosław Antoniewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Krystyna Wiśniewska i Radny Rady Powiatu Dominik Brzęcki.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email