Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

14 października 2016

Za nami tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pod nazwą „Zdrowie Psychiczne – na TAK”.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach świętowaliśmy 9 października od godz. 11:00 do 16:00 - na Festynie w Policach i od 17:00 do 19.30 w Restauracji „Włoski Ogród”, gdzie odbyła się dyskusja panelowa na temat psychiatrii środowiskowej w naszym regionie.

Głównym celem tegorocznych obchodów była integracja środowiska osób doświadczających różnych zaburzeń psychicznych, ich rodzin, a także stowarzyszeń działających na tym polu oraz przedstawienie społeczeństwu faktycznego obrazu osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Podczas festynu odbywały się występy zespołów muzycznych - Sylwan, Balbiny, Postscriptum, Gospel, pokaz tańca towarzyskiego ze Szkoły Tańca „Astra”. Wspólnie tańczyliśmy taniec brzucha prowadzony przez instruktorkę Katarzynę Paszkiewicz, były także gry i zabawy ruchowe dla rodzin, a dla dzieci warsztaty plastyczne przeprowadzone przez znaną szczecińską malarkę Barbarę Kubiak i malowanie buziek.

Organizatorzy obchodów i Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach na ogólnodostępnych stoiskach prezentowały swoją działalność. Każdy uczestnik festynu mógł skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów, dowiedzieć się gdzie może uzyskać niezbędną pomoc w sytuacji kryzysu psychicznego. Problematykę zdrowia psychicznego oraz jak zadbać o jego stan przedstawiła, w krótkiej prelekcji, psychoterapeutka Pola Szarwiło-Węgielska. Dla każdego była również bezpłatna gorąca zupa.

Drugą część obchodów odbywała się w Restauracji „Włoski Ogród”. Prelegentem i moderatorem dyskusji panelowej był lekarz psychiatra Krzysztof Domagalski, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Iwona Klimowicz i Daniel Grodź, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społeczne w Policach - Gabriela Doba, przedstawiciele naszych organizacji Tomasz Piechowiak - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, Mariola Kapuścińska – Stowarzyszenie Więź, Marek Kula – Stowarzyszenie Harmonia Społeczna oraz Teresa Abram z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, a także mieszkańcy Powiatu Polickiego i Szczecina.

Członkowie Stowarzyszenie „Więź” przedstawili nam swoją drogę do zdrowienia pokazując istotę działań rehabilitacyjno – społecznych w procesie leczenia.

Zarówno festyn, jak i dyskusja cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, co nas bardzo cieszy. Od wielu uczestników festynu usłyszeliśmy słowa poparcia dla naszych działań. Natomiast pozytywnym efektem dyskusji jest propozycja dalszych spotkań przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z naszymi organizacjami i instytucjami oraz wypracowania wspólnych działań na rzecz zdrowia psychicznego.

To wszystko nie odbyłoby się bez ludzi dobrej woli i wsparcia instytucji za co składamy serdeczne podziękowania.

Finansowego wsparcia udzielili nam: Powiat Policki, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Policach, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Pomocy w postaci rzeczowej i osobowej udzielili nam Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra”, Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

Powiat Policki reprezentowała Halina Michalak Zastępca Naczelnika Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

Tekst i Foto: Emilia Raczkowska/Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach

Drukuj Drukuj Email Email