PFRON – STABILNE ZATRUDNIENIE – zaproszenie na szkolenie

5 czerwca 2017

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie zaprasza na szkolenie z zakresu nowego pilotażowego programu PFRON - STABILNE ZATRUDNIENIE. Program ten ma na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez ich zatrudnienie między innymi w urzędach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz w instytucjach kultury.

Pracodawcy, którzy złożą do Oddziału Funduszu wniosek o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu mogą otrzymać przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych następującą pomoc:

- wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych; adaptacja pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
- zakup i autoryzacja oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
- szkolenia beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy;
- szkolenia pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi;
- organizacja dowozu beneficjentów ostatecznych do zakładu pracy i powrotu;
- dodatek motywacyjny wypłacany beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-stabilne-zatrud

Program stanowi uzupełnienie pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne takiej, jak dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, czy obniżenie miesięcznych wpłat na Fundusz, aż do uzyskania zwolnienia z wpłat włącznie.

Szkolenie odbędzie się w Szczecinie, w dniu 08.06.2017 r., w czwartek, o godz. 12:00 w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy al. Wojska Polskiego 91/93.

Miło nam również poinformować Państwa, że gościem specjalnym spotkania będzie pracownik Departamentu ds. Programów Biura Funduszu w Warszawie, który zaprezentuje program oraz odpowie Państwu na wszelkie wątpliwości dotyczące uczestnictwa w programie.

Ulotka - plik do pobrania

źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Drukuj Drukuj Email Email