Ogłoszenie – termin nadsyłania projektów LOGO Powiatu Polickiego wydłużony!

7 kwietnia 2016

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu konkursu na LOGO Powiatu Polickiego

 1. Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach, jako Organizator konkursu na LOGO Powiatu Polickiego ogłasza zmianę Regulaminu konkursu w ten sposób, że w poniższym zakresie zostają nadane następujące brzmienia:
 • 6. Terminy
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 3 marca 2016 r. do 21 kwietnia
  2016 r.
 • 7. Miejsce i termin nadsyłania prac
 1. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 14 kwietnia 2016 r. do 15:30  (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).
 • 9. Ogłoszenie wyników
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 kwietnia 2016 r.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police jest administratorem danych uczestników konkursu na projekt LOGO Powiatu Polickiego, które zostały zgromadzone w celu uczestnictwa w powyższym konkursie w okresie od 3 marca 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r. wynikający z obowiązującego regulaminu konkursu. Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police jest administratorem danych uczestników konkursu na projekt Logo Powiatu Polickiego, które zostały zgromadzone w celu uczestnictwa w powyższym konkursie w okresie od 3 marca 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r. wynikający z obowiązującego regulaminu konkursu. Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Załącznik nr 2 Oświadczenie

 Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police jest administratorem danych uczestników konkursu na projekt LOGO Powiatu Polickiego, które zostały zgromadzone w celu uczestnictwa w powyższym konkursie w okresie od 3 marca 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r. wynikający z obowiązującego regulaminu konkursu. Ich podanie jest dobrowolne  i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

II. W pozostałym zakresie Regulamin konkursu nie ulega zmianie.

III. Tekst Regulaminu konkursu uwzględniający zmianę, której mowa w punkcie I powyżej, jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.policki.pl.

IV. Zmiana Regulaminu konkursu, o którym mowa w punkcie I powyżej, wchodzi w życie o godz. 00:00:00 w dniu 25 marca 2016 r. i ma zastosowanie wobec wszystkich  uczestników, którzy zgłoszą się do konkursu.

Ogłoszenie - plik do pobrania

Regulamin konkursu - plik do pobrania

Załącznik nr 1 - plik do pobrania

Załącznik nr 2 - plik do pobrania

Drukuj Drukuj Email Email