NGO! Zapraszamy – wypowiedzcie się!

7 kwietnia 2016

Powiat Policki serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w konsultacjach w sprawie:

1) projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach;

2) projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie otwartego spotkania, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. (piątek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (72-010 Police), sala konferencyjna (nr 203), II piętro, w godz. odpowiednio:

1) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach w godz. 14:00-15:00;

2) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach w godz. 15:00-17:00.

Akty prawa miejscowego, który są przedmiotem ww. konsultacji dostępne na:

http://policki.pl/konsultacje-spoleczne/ogloszenia-dot-konsultacji

oraz

http://www.powiat.policki.bip.net.pl/konsultacje spoleczne

Tekst: Daria Dudek/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email