Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

13 kwietnia 2017

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie - plik do pobrania

Drukuj Drukuj Email Email