- Powiat Policki - https://policki.pl -

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o konkursie – plik do pobrania [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]