Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

4 maja 2016

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

do pobrania

Drukuj Drukuj Email Email