- Powiat Policki - https://policki.pl -

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

do pobrania [1]

Print Friendly, PDF & Email [2]