Nieodpłatne porady prawne oraz obywatelskie tylko zdalnie

11 marca 2021

Znak specjalny -paragraf-w odcieniu szarości.

Przypominamy, iż porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Polickiego nadal udzielane są w systemie zdalnym, tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) – osobiste udzielanie porad zostało tymczasowo zawieszone w związku z zagrożeniem COVID-19.

W celu uzyskania porady niezbędnym jest kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod numerami telefonu  91 43 28 143 lub 607 067 495, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 15.00.

Jednocześnie informuje się, iż wszelkich informacji związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają,
w godzinach pracy urzędu, pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, pod wyżej podanymi numerami telefonu.

Komunikat Starosty Polickiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem COVID-19,dostępny w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Tekst: Daria Dudek-Kowalczuk/ Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Pixabay

 

Drukuj Drukuj Email Email