Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Polickiego

6 maja 2016

Informujemy, że od 4 stycznia uprawnieni mieszkańcy Powiatu Polickiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w wyznaczonych do tego celu Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która spełni kilka warunków:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

http://www.powiat.policki.bip.net.pl/?a=6881

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Polickiego funkcjonują według następującego harmonogramu:

Starostwo Powiatowe w Policach
adres: Police, ul. Tanowska 8; parter, pokój nr 19
telefon nr: 91 43 28 154
poniedziałek, środa i czwartek w godz. od 14:00 do 18:00
wtorek i piątek
 w godz. od 9:00 do 13:00

Gmina Dobra
adres: Dobra, ul. Graniczna 24a (w budynku Urzędu Gminy w Dobrej)
telefon nr: 91 311 33 04
środa w godz. od 13:00 do 17:00
piątek
 w godz. od 9:00 do 13:00

Gmina Kołbaskowo
adres: Kołbaskowo 106 (w budynku Urzędu Gminy w Kołbaskowie)
telefon nr: 91 884 90 24
poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00
czwartek w godz. od 11:30 do 15:30

Gmina Police
adres: Police, ul. Piaskowa 97 (w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach)
telefon nr: 91 424 13 60
od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00

Gmina Nowe Warpno
adres: Nowe Warpno, Plac Zwycięstwa 1 (w budynku Urzędu Gminy w Nowym Warpnie)
telefon nr: 91 312 96 60 wew. 14
wtorek w godz. od 13:00 do 17:00

 

Drukuj Drukuj Email Email