Konkurs „Razem Możemy Więcej. Edycja 2018”

8 listopada 2018

Powiat Policki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Razem Możemy Więcej. Edycja 2018" organizowanego w ramach IV Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Konkurs ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Tegoroczna edycja konkursu odbywać się będzie w następujących kategoriach:

  1. Działanie warte naśladowania
  2. Osobowość roku
  3. Działalność wolontarystyczna
  4. Działalność placówek oświatowych w zakresie wolontariatu i aktywności społecznej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i składanie w terminie do dnia 14 listopada 2018 r. zgłoszeń konkursowych.

Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, przesyłając je pocztą lub dostarczając osobiście na adres:

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 91 43 28 143 (kontakt z panią Haliną Michalak) lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres: michalak@policki.pl.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas IV Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. w Hotelu Dobosz w Policach (szczegóły organizacyjne dotyczące uroczystości zostaną podane w terminie późniejszym).

Na uroczystości tej zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych, zaprezentowane zostaną sylwetki wolontariuszy, wyróżnimy organizacje pozarządowe, podziękujemy sponsorom i zwrócimy uwagę na ciekawe inicjatywy. Na pewno w tym dniu towarzyszyć nam będą liczne niespodzianki i wzruszenia.

Już dziś serdecznie zapraszamy.


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email