Wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” 2018 przy wsparciu Powiatu Polickiego

8 listopada 2018

6 i 7 listopada w hali Netto Arena w Szczecinie, odbyły się wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” 2018.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Urząd Miasta w Szczecinie. Partnerem wydarzenia był między innymi Powiat Policki.

Do udziału w ETUZ zostali zaproszeni uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowych wraz z opiekunami - w tym uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały targi kształcenia, podczas których swoją ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły branżowe, techniczne i policealne w kooperacji z firmami i przedsiębiorstwami z terenu naszego województwa.

Dodatkowym elementem targów była możliwość rozmowy z doradcą zawodowym i poznanie możliwości mechanizmów wsparcia, w tym także finansowych, Unii Europejskiej na rzecz edukacji i mobilności zawodowych. W tym celu zaproszono uczestników przedsięwzięcia na stoisko Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+.

Na stoiskach młodzież szkolna, ich rodzice oraz nauczyciele i doradcy zawodowi szkół podstawowych, do których kierowane było przedsięwzięcie, mogli zapoznać się z zakresem specjalizacji i zawodów każdej z prezentowanych branż edukacyjnych oraz  z ciekawymi przykładami prowadzonych zajęć zawodowych, ćwiczeń praktycznych oraz eksperymentów zawodowych.  

Z terenu Powiatu Polickiego swoje stoiska miał Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach przy wsparciu samorządu powiatowego.

Ważnym wydarzeniem  podczas targów i konferencji było podpisane umów patronackich. 7 listopada podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Polickim, a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Porozumienie dotyczy współpracy przy realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, w szczególności z obszaru podnoszenia oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych dla kierunków "technik technologii chemicznej" i "operator urządzeń przemysłu chemicznego" oraz kursów zawodowych zgodnych z potrzebami ---> Artykuł.

Podczas dwudniowych targów Powiat Policki promował akcję "Na drodze wybierz Życie" współorganizowaną z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie, przekazując między innymi elementy odblaskowe i materiały dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Fotogaleria

Tekst: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email