Konferencja pn.: Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym

18 lutego 2021

Logo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach
zapraszają na Konferencję pn.: Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym

Termin: 10.03.2021 r.
godz. 15.00-17.30

Program:
1. Siła wspierających rodziców. Jak budować dobre relacje z dziećmi, aby zapobiegać zachowaniom autodestrukcyjnym w przyszłości - Tamara Wacholc, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.
2. Niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży świadczące o możliwości wystąpienia zachowań ryzykownych - Marcela Kulewska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach.
3. Dopalacze (narkotyki) zabijają marzenia - Marek Piertasik, Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS.
4. Środki zastępcze - dopalacze w szkołach średnich województwa zachodniopomorskiego w latach 2018 – 2019 - Przemysław Mazek, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.
5. Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków w szkole - Interwencja kryzysowa w szkole - Alicja Cerk, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Poradnia Terapii Uzależnień.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia do zdalnego kontaktu Teams firmy Microsoft.

Kontakt - telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie serwisu  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

Drukuj Drukuj Email Email