- Powiat Policki - https://policki.pl -

Konferencja pn.: Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym

Logo Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach
zapraszają na Konferencję pn.: Budowanie relacji dziecko-rodzic-nauczyciel jako sposób na zapobieganie zachowaniom ryzykownym

Termin: 10.03.2021 r.
godz. 15.00-17.30

Program:
1. Siła wspierających rodziców. Jak budować dobre relacje z dziećmi, aby zapobiegać zachowaniom autodestrukcyjnym w przyszłości – Tamara Wacholc, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.
2. Niepokojące sygnały w zachowaniu dzieci i młodzieży świadczące o możliwości wystąpienia zachowań ryzykownych – Marcela Kulewska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach.
3. Dopalacze (narkotyki) zabijają marzenia – Marek Piertasik, Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS.
4. Środki zastępcze – dopalacze w szkołach średnich województwa zachodniopomorskiego w latach 2018 – 2019 – Przemysław Mazek, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.
5. Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków w szkole – Interwencja kryzysowa w szkole – Alicja Cerk, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Poradnia Terapii Uzależnień.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia do zdalnego kontaktu Teams firmy Microsoft.

Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl
Formularz zgłoszeniowy [1] dostępny na stronie serwisu  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

Print Friendly, PDF & Email [2]