Konferencja „Ekonomia społeczna dla młodych”

27 maja 2022

Logotyp "ekonomia społeczna"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zaprasza na Konferencję „Ekonomia społeczna dla młodych”.

Wydarzenie skierowane jest do ludzi młodych i zainteresowanych szerzeniem ducha ekonomii społecznej wśród młodego pokolenia, jak również rozwojem aktywności obywatelskiej, przedsiębiorczości,  solidarności społecznej, wolontariatu czy kompetencji społecznych.

Do udziału zaproszono znawców tematu oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powodzeniem działających na rynku, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, a także ludzi młodych zaangażowanych czynnie w planowanie własnej przyszłości.

Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie koncert duetu Jackpot!

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie uzupełnionego formularza (w załączeniu) do dnia 27.05.2022 r. na adres: es@wzp.pl

Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji dla Młodych będą Targi Ekonomii Społecznej, które rozgoszczą się w korytarzach uniwersyteckich. Tym razem będzie promowana idea ekonomii społecznej oraz działalność podmiotów ekonomii społecznej wśród młodych ludzi. Targi to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej dla Młodych.

Konferencja i Targi organizowane są w Szczecinie, 3 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

W załączeniu program wydarzenia i formularz zgłoszenia na konferencję.

Wydarzenia organizowane są w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie).

formularz zgłoszeniowy 
program konferencji 

Tekst i Foto: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email