Komisje Rady Powiatu w Policach w kadencji 2018-2023

2 stycznia 2019

Komisje Rady Powiatu w Policach w kadencji 2018-2023:

I. Komisja Rewizyjna:

1. Adam Pacholik - Przewodniczący
2. Lech Barański - Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Siemianowska - Sekretarz
4. Marta Gręda - Członek
5. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek

II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Albin Majkowski - Przewodniczący
2. Małgorzata Siemianowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Ostrowski - Sekretarz
4. Adam Pacholik - Członek
5. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek

III. Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

1. Małgorzata Siemianowska - Przewodnicząca 
2. Lech Barański - Zastępca Przewodniczącego
3. Cezary Arciszewski - Członek
4. Andrzej Bednarek - Członek
5. Shivan Fate - Członek
6. Mariusz Sarnecki - Członek

IV. Komisja Edukacji i Kultury:

1. Danuta Chylewska-Kęsy - Przewodnicząca 
2. Jolanta Toboła - Zastępca Przewodniczącego
3. Cezary Arciszewski - Członek
4. Beata Chmielewska - Członek
5. Joanna Napiwodzka - Członek
6. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek
7. Janusz Szwyd - Członek

V. Komisja Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki:

1. Dariusz Podhajny - Przewodniczący
2. Danuta Chylewska-Kęsy - Zastępca Przewodniczącego
3. Joanna Napiwodzka - Członek
4. Dariusz Ostrowski - Członek
5. Izabela Wesołowska-Kośmider - Członek

VI. Komisja Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa:

1. Jacek Fabisiak - Przewodniczący
2. Albin Majkowski - Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Bednarek - Członek
4. Mariusz Sarnecki - Członek
5. Izabela Wesołowska-Kośmider - Członek

VII. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej:

1. Shivan Fate - Przewodniczący
2. Jacek Fabisiak - Zastępca Przewodniczącego
3. Beata Chmielewska - Członek
4. Marta Gręda - Członek
5. Dariusz Podhajny - Członek
6. Aneta Rejczyk-Matysiak - Członek
7. Janusz Szwyd - Członek

Drukuj Drukuj Email Email