Dofinansowanie dla przebudowy drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin

4 stycznia 2019

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Policach nastąpiło przekazanie do realizacji Umowy o Dofinansowanie podpisanej pomiędzy Powiatem Polickim i Województwem Zachodniopomorskim dla projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Pierwszym etapem inwestycji była zrealizowana w roku 2017 przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin – Police, ul. Asfaltowej nad linią kolejową Szczecin Gł. – Trzebież.

Liderem projektu przebudowy drogi jest Powiat Policki, a Partnerem - Gmina Miasto Szczecin.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność obszarów inwestycyjnych i ośrodków rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładów Chemicznych w Policach oraz tzw. Miasteczka Rzemieślniczego oraz zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Planowanym efektem będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zwiększenie dostępności komunikacyjnej obu ośrodków miejskich (Polic i Szczecina) dla ich mieszkańców oraz polepszenie płynności ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, co ograniczy negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na środowisko naturalne. 

Wartość projektu wynosi 20.886.447,40 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.000.000,00 zł.

Przebudowa obejmie odcinek długości 4,04 km, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2020 r.

Tekst: Magdalena Kotowska /Naczelnik Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email