- Powiat Policki - https://policki.pl -

Komisje Rady Powiatu w Policach w kadencji 2018-2023

Komisje Rady Powiatu w Policach w kadencji 2018-2023:

I. Komisja Rewizyjna:

1. Adam Pacholik – Przewodniczący
2. Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Siemianowska – Sekretarz
4. Marta Gręda – Członek
5. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Albin Majkowski – Przewodniczący
2. Małgorzata Siemianowska – Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Ostrowski – Sekretarz
4. Adam Pacholik – Członek
5. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

III. Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

1. Małgorzata Siemianowska – Przewodnicząca 
2. Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
3. Cezary Arciszewski – Członek
4. Andrzej Bednarek – Członek
5. Shivan Fate – Członek
6. Mariusz Sarnecki – Członek

IV. Komisja Edukacji i Kultury:

1. Danuta Chylewska-Kęsy – Przewodnicząca 
2. Jolanta Toboła – Zastępca Przewodniczącego
3. Cezary Arciszewski – Członek
4. Beata Chmielewska – Członek
5. Joanna Napiwodzka – Członek
6. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
7. Janusz Szwyd – Członek

V. Komisja Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki:

1. Dariusz Podhajny – Przewodniczący
2. Danuta Chylewska-Kęsy – Zastępca Przewodniczącego
3. Joanna Napiwodzka – Członek
4. Dariusz Ostrowski – Członek
5. Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

VI. Komisja Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa:

1. Jacek Fabisiak – Przewodniczący
2. Albin Majkowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Bednarek – Członek
4. Mariusz Sarnecki – Członek
5. Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

VII. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej:

1. Shivan Fate – Przewodniczący
2. Jacek Fabisiak – Zastępca Przewodniczącego
3. Beata Chmielewska – Członek
4. Marta Gręda – Członek
5. Dariusz Podhajny – Członek
6. Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
7. Janusz Szwyd – Członek

Print Friendly, PDF & Email [1]